Apie mus

Renginių industrijos asociacija (RIA) vienija dešimtis Lietuvos renginių organizavimo
sektoriuje dirbančių ir aktyviai rinkoje veikiančių įmonių.

Pagrindiniai RIA tikslai: 

  • Renginių industrijos verslo, mokestinės ir teisinės aplinkos tobulinimas;

  • Bendradarbiavimu ir dialogu grindžiami RIA santykiai su valstybės, savivaldos institucijomis, priimančiomis sprendimus, aktualius renginių sektoriui;

  • Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas renginių sektoriuje, nediskriminacinių ir rinkos ekonomika pagrįstų sąlygų užtikrinimas privačiam sektoriui;

  • Kultūros sąvokos, reguliavimo, finansavimo plėtra renginių sektoriuje;

  • Bendradarbiavimo ir dalinimosi informacija ir gerosiomis praktikomis visoje renginių sektoriuje skatinimas;

  • RIA plėtra.

RIA nariai vadovaujasi šiais esminiais asociacijos etikos kodekso principais:

  • Vykdyti veiklą atsakant už savo įsipareigojimus klientams, partneriams bei trečiosioms šalims. Asociacijos nariai yra atsakingi už skleidžiamą informaciją, kuri gali turėti įtakos renginių industrijos diskreditavimui.

  • Gerbti kiekvieno Asociacijos nario ir visos renginių industrijos rinkos dalyvių intelektinę nuosavybę, siekti užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą. 

  • Profesinėje veikloje vadovautis šiomis pamatinėmis vertybėmis: profesionalumu, sąžiningumu, atvirumu ir skaidrumu, pagarba, teisingumu.

 

RIA įstatai

Susipažinti su RIA įstatais galite čia. 

 

RIA etikos kodeksas

Susipažinti su RIA etikos kodeksu galite čia. 

 

Misija

Renginių organizatoriai yra svarbi jungtis visiems industrijoje veikiantiems verslams, kūrybininkams ir menininkams. Savo darbais kuriame pridėtinę vertę, augindami ne tik Lietuvos ekonomiką ir Lietuvos kokybiškos pramogos kultūrą, bet ir visuomenės emocinę sveikatą. Nuolat esame trikampyje - tarp menininko ir žiūrovo, tarp verslo ir kūrybos žmonių. Todėl pasirinkome trikampio simbolį, kuris, viliamės, taps ir mūsų industrijos apdovanojimų statulėle.